Premis Blocs Catalunya 2011

Per a l’edició dels Premis Blocs Catalunya 2011 el certamen comptarà amb tres grans grups de categories i dos premis especials:

 • Corporatius
 • Personals
 • Professionals
 • Premi del Jurat
 • Premi Stic

Una vegada categoritzats els blocs, poden participar en una (i només una) de les següents classificacions temàtiques. Stic.cat es reserva el dret a modificar la categorització d’un blog en el cas de què es detecti que pel seu contingut o autoria aquesta modificació és necessària. El llistat de blocs inscrits i en quina modalitat concorren als premis es farà pública una vegada finalitzat el procés d’inscripció.

Les classificacions temàtiques proposades per aquesta edició 2011 són les següents:

 • Cultura i tendències
 • Literatura (Premi LLetra UOC)
 • Periodistes i mitjans
 • Educació
 • Esports
 • Cuina, gastronomia i enologia
 • Universitats, recerca i ciència (Premi Universitat de Girona)
 • TIC
 • Política, economia i societat
 • Història, tradicions i patrimoni
 • Turisme i viatges
 • Miscel·lània i Personals

Criteris establerts per a identificar un bloc corporatiu:
Considerarem bloc corporatiu aquell realitzat per una organització / institució / entitat amb la finalitat de:

a) parlar sobre la propia organització / entitat / institució
b) parlar sobre productes, serveis o activitats que ofereix

Una empresa o institució que promogui un bloc el contingut del qual sigui diferent a la pròpia informació sobre l’entitat o els productes / serveis / activitats que desenvolupa, podrà demanar ser inclosa en la categoria temàtica que desitgi, sempre i quan el seu contingut s’ajusti a aquesta temàtica.

Criteris establerts per a identificar un bloc professional:
Considerarem bloc professional aquell que, realitzat personalment o per encàrrec a un tercer, té com a objectiu la promoció de la imatge personal o professional d’aquell a qui fa referència.
Així mateix, s’inclouen en aquesta categoria aquells blocs de professionals o persones amb important rellevància pública (càrrecs electes, polítics, esportistes d’alt nivell, artistes, presentadors o col·laboradors de ràdio o televisió, etc) que utilitzin el seu bloc com una eina més de comunicació professional. Qualsevol particular pot incloure el seu bloc en aquesta categoria.

Per aquesta edició 2011, els Premis Blocs comptaran també amb dos premis especials. Aquests premis queden fora de la votació popular.

Premi del Jurat al millor blog de tots els inscrits
Premi Stic a les millors accions a les xarxes socials 2011

Com inscriure’s als premis?

Per a poder accedir al certamen, el concursant haurà de registrar-se prèviament com a usuari del lloc web de stic.cat. Durant la inscripció del bloc al certamen es sol·licitaran les següents dades: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic, títol del bloc, adreça URL del bloc, descripció del bloc, categoria a la qual opta al premi.

Consulta les bases dels Premis Blocs 2011